Naam:
Telefoon:
E-mailadres:
Welke activiteit(en) wil je organiseren? (beschrijf kort)
Wanneer zou je kunnen?
Dag
Tijd (kruis aan/vul in)
Anders, namelijk:
Avond (18.00 uur tot 22.00 uur)
Middag (13.00 uur tot 17.00 uur)
Ochtend (9.00 uur tot 12.30 uur)